Pelle ten Cate

Pelle ten Cate
Opnametechnicus, ICT-ontwikkelaar